Oikomis­hoi­dolla loppu­elämäksi tasai­nen hymy

Oikomishoito - luonnol­li­nen tapa saada kaunis hymy vaurioit­ta­matta hampaita

Oikomishoidolla korjataan niin esteet­tiset kuin purennalli­setkin ongelmat hampaistossa. Esimer­kiksi hammas­kaaren ahtaus voi olla esteettinen haitta, mutta myös toiminnal­linen ongelma, koska puhdistus on hankalaa hampaiden ollessa ristikkäin.

Ikä ei ole este hampaiden oikomiselle

Hampaiston oikomishoidon voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Nopeimmin se onnistuu lapsilla, jotka vielä ovat kasvuiässä. Varhaishoito voidaan aloittaa jopa jo 4-5 -vuotiaana. Yleisin aloittamisikä on kuitenkin 7-11 vuotta. Lapsilla kasvun aikana kehittyvä purentavirhe voidaan yleensä korjata hampaiden oikomisen lisäksi ohjaamalla leukojen kasvua siihen tarkoitetuilla oikomiskojeilla. Aikuisilla leukojen kasvu on päättynyt, joten oikomishoito kestää hiukan pidempään ja perustuu hampaiden siirtämiseen leukaluussa. Lopputulos on siitä huolimatta yhtä hyvä.

Oikomishoidon kulku

Aloitamme oikomishoidon erikois­hammas­lääkärin konsultaatiolla. Konsultaatiossa tehdään perusteel­linen hampaiden tarkastus ja selvitetään keskustel­len hampaiston ongelmat. Tarkastuksen jälkeen hampaistosta otetaan jäljennökset sekä röntgen­kuvia, joiden perusteella mietitään, minkälainen oikomis­hoito olisi edessä. Ennen hoidon aloitusta käydään vielä läpi hoidon eteneminen sekä kustannukset. Hampaiden korjaava hoito ja mahdolliset ien­tulehdukset hoidetaan ennen oikomisen aloittamista. Aikuisilla oikomishoito kestää yleensä noin vuoden. Lyhyempi­kestoisilla oikomis­hoidoilla ei saavuteta pysyviä hoitotuloksia.

Hampaiden oikomishoidolla saat tasaisen hymyn minkä ikäisenä tahansa

Oikomishoitoa toteutetaan kiinteillä- ja irtokojeilla, myös linguaalitekniikalla eli hampaan kielen puoleisille pinnoille kiinnitettävillä kiinnikkeillä. Käytämme etenkin aikuisten oikomis­hoidossa "rautoina" moderneja, keraamisia kiinnikkeitä. Kiinnikkeet ovat hampaanvärisiä, joten ne eivät juuri näy suusta. Kiinnikkeissä kulkee metallinen oikomislanka, jonka hammas­lääkäri vaihtaa noin kerran kuukaudessa, riippuen hampaiden liikkumis­vauhdista. Saattaa mennä pitkäkin aika, ennen kuin ympärillä huomataan suussa olevia oikomiskojeita. Oikomisen päättyessä kojeiden poiston yhteydessä etuhampaiden taakse kiinnitetään ohut retentiolanka. Langalla estetään hampaiden palautuminen takaisin lähtö­tilan­teeseen ja varmistetaan hymyn säilyminen tasaisena. 

Kenelle oikomishoito soveltuu

  • toiminnallisista, rakenteellisista ja esteettisistä syistä
  • ortodontiskirurgisille potilaille
  • implanttiproteettisten hoitojen yhteydessä
  • konsultaatiopotilaille

Hammaslääkärikeskus Denta Helsinki  (09) 253 10100   Mannerheimintie 5 C Turku  (02) 4141 100   Aurakatu 14 B