Purentavai­vat

Purentaelimistö on kokonaisuus, johon kuuluvat hampaiden lisäksi leukanivelet, puremalihakset sekä hampaisiin läheisesti liittyvät kudokset. Purenta­peräiset oireet ovat usein epämääräisiä ja heijastuvat hampaiden ulkopuolelle leukaniveliin ja puremalihaksiin, minkä johdosta niitä voi olla vaikea yhdistää purentaan.

Purentaelimistöstä aiheutuvat vaivat ovat varsin yleisiä. Naisilla purentavaivat ovat 3–4 kertaa tavallisempia kuin miehillä, ja yleisimmin niistä kärsivät 35–45-vuotiaat. Useimmiten vaivat ovat lieviä, eivätkä vaadi hoitoa. Kuitenkin lähes 10 % tarvitsee hoitoa.

Kasvojen ja leukojen alueen vammat altistavat purenta­vaivoille. Myös hampaistoon liittyvät seikat, kuten tietyt hampaiden virheasennot, hampaiden kiristely, hampaiden huomattava kuluminen sekä leuka­nivelen naksuminen ovat altistavia tekijöitä. Lisäksi yleis­sairaudet, kuten reuma­taudit ja laaja-alainen kipu, voivat aiheuttaa purenta­elimistöön toimintahäiriön.

Oireet

 • Leukanivelen äänet (naksuminen, rahina)
 • Päänsärky
 • Niska- ja hartiakipu
 • Kivut kasvoissa ja korvissa
 • Hampaiden kuluminen ja lohkeilu
 • Kipu leukanivelissä tai puremalihaksissa
 • Suun rajoittunut avaaminen
 • Alaleuan liikehäiriöt ja lonksuminen

Tyypillistä purentaperäisille kivuille on kipujen toispuolisuus ja se, että kipu vaihtelee vuorokauden aikojen mukaan. Yleensä kipu on voimakkainta aamuisin. Oireita voivat laukaista myös pureskelu, kylmyys ja veto.

Purentavaivojen syyt

 • Hampaat ohjaavat leukaa väärään asentoon
 • Hampaiden puuttumisen takia alaleualla ei ole tukevaa asemaa yläleukaa vasten
 • Hampaiden narskuttelu tai yhteen pureminen
 • Liian korkea hammas/hampaat
 • Poskien ja kynsien pureskelu
 • Liiallinen purkan jauhaminen
 • Huonosti istuvat ja liian matalat proteesit

Purentavaivojen hoito

Purentavaivojen hoidon tavoit­teena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormi­tuksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palaut­taminen. Eri hoito­keinoja ovat:

KotiHammas Denta (02) 4141 100     turku(at)kotihammas.fi     Aurakatu 14 B (4. krs), 20100 TURKU